Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Anul schimbarii in bine”
organizata de S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L.
(perioada: 13 ianuarie – 02 februarie 2014)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul  concursului “Anul schimbarii in bine” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Danone-Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare 8961927, capital social 12.000.000,00 RON, avand numar de operator de date personale 3487.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a  Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Concursul  va incepe pe data de 13 ianuarie 2014, ora 10:00:01 si va dura pana la 03 februarie 2014, ora 12:00:01 pm.

2.3. Concursul se desfasoara pe site-ul www.anulschimbarii.activia.ro

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Concursului  este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

• in format electronic, prin accesarea website-ului www.anulschimbarii.activia.ro

• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti, Romania

3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Concursului pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.35  (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale). 

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul  poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.anulschimbarii.activia.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs  numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane: 

• anga¬jatii companiei Danone P.D.P.A. S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia

• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs . 

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Concurs: 

 • Activia Natur 140g
 • Activia Capsuni light 0% 150g
 • Activia Cereale light 0% 150g
 • Activia Ananas light 0% 150g
 • Activia Light de baut zmeura 250g
 • Activia Light de baut ananas/mandar.250g
 • Activia Prune 125g
 • Activia Capsuni 125g
 • Activia Lamaie 125g
 • Activia Piersici-fructul pasiunii 125g
 • Activia Mar Scortisoara 125g
 • Activia Musli capsuni 125g
 • Activia Musli 125g
 • Activia Musli piersici 125g
 • Activia Germeni grau 125g
 • Activia Cereale/fr. pad/miere-nuci4x125g
 • Activia Mic dejun extra cereale 168g
 • Activia Mic dejun fulgi porumb 168g
 • Activia Mic dejun fulgi cereale 168g
 • Activia Mic dejun caps fulgi cereale168g
 • Activia de baut natur 950g
 • Activia de baut natur 330g
 • Activia de baut fibre 330g
 • Activia de baut cereale integ fr.pad330g
 • Activia de baut visine 330g
 • Activia de baut capsuni kiwi 330g
 • Activia de baut rodie zmeura 330g

5.2. Dupa data incheierii Concursului, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu 

nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.3. Produsele participante la Concurs  sunt disponibile in limita stocului existent in magazine.

 Art. 6 – Premiile Concursului 

6.1 In cadrul Concursului  pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii: 

6.1.1. Premii saptamanale conform tabelului de mai jos:

Natura premiului Cantitate totala Valoare comerciala (TVA inclus)

premii [RON]
Activia pentru o luna (32 buc Activia) 3 64.33 lei

Activia pentru o luna:

- 4 Activia Natur 140g 

- 4 activia Mic dejun capsuni cu fulgi de cereale - 168g

- 4 activia musli capsuni – 125 g 

- 4 activia de baut natur si cu fructe – 330 g 

- 4 activia light – 150 g 

- 4 activia light de baut – 250 g 

- 4 activia fructe  125 g

- 4 activia mar scortisoara 125g 


6.1.2. Premii mari conform tabelului de mai jos:

Natura premiului Cantitate totala Valoare comerciala (TVA inclus)

premii [RON]
Invitatie Participare Seminarul starii de bine sustinut de Mihaela Radulescu in luna martie 2014 10 2.862 lei*

*Aceasta valoare cuprinde costurile de deplasare la locul evenimentului (pe teritoriul Romaniei), cazarea in Bucuresti, costuri anexe legate de organizarea evenimentului

Costurile pentru transport si cazare vor fi suportate numai pentru castigatorii care nu au domiciliul in Bucuresti.

6.2. Valoarea comerciala totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Concursului este de 28.813 RON. Niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.    

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Concursului 

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs 

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs  este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul trebuie sa intre pe www.activia.ro sau   www.AnulSchimbarii.activia.ro  

(3) Participantul trebuie sa raspunda pozitiv intrebarii: Esti pregatit pentru o schimbare in bine in 2014?;

(4) Participantul trebuie si sa isi creeze un cont cu date de contact valide si sa completeze toate campurile obligatorii;

(5) Participantul trebuie sa accepte termenii si conditiile;

7.2. Modalitatea de inscriere in Concurs  

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Concurs  oricand, incepand cu data de 13 ianuarie 2014 (ora 10:00:01) si pana la data de 02 februarie 2014 (ora 23:59:59).

7.2.2. Crearea unui cont pe platforma www.AnulSchimbarii.activia.ro  este disponibila tuturor incepand cu data de 03 ianuarie 2014.

7.2.3. In contul fiecarui Participant vor fi inregistrate, incepand cu data de 13 ianuarie 2014, toate punctele acumulate in baza actiunilor realizate, inclusiv punctele obtinute din inregistrarea produselor pe care acesta le inregistreaza in concurs.

7.2.4. Punctele  se pot acumula in functie de dorinta participantului, folosind facilitatile platformei, astfel: 

(a) Completare profil – 10 puncte (acordate automat  doar in momentul in care profilul este corect completat in intregime, inclusiv zona de intrebari)

(b) Facebook share – 1 punct/share (maxim 2 share-uri /zi)

(c) Intrebari cu variante de raspuns  – 2, 4, 10 puncte in functie de raspuns (fiecare raspuns este punctat), conform indicatiilor de pe site

(d) Intrebari deschise (Provocari) – prima si a doua provocare (19 ianuarie, 27 ianuarie)  pot aduce 0 sau 30 de puncte in functie de evaluarea comisiei, iar ultima provocare, din data de 02 februarie poate aduce 0 sau 50 de puncte. 

Punctele nu se completeaza automat, ci dupa deliberarea comisiei formata din Mihaela Radulescu si reprezentantii Danone. Ele se vor adauga scorului final in maxim 3 zile lucratoare de la data inchiderii provocarii (23 ianuarie, 31 ianuarie, 6 februarie)

(e) Produse – 1 punct /produs inscris in concurs - In contul fiecarui Participant vor fi inregistrate numerele de bon fiscal si numarul de produse aferent fiecarui bon fiscal. Bonurile fiscale si capacele produselor trebuie pastrate pentru validarea premiilor.

(f) Invita prietenii – 1 punct pentru fiecare prieten care a acceptat invitatia si si-a creat cont pe platforma. 

7.2.5. Nu vor fi luate in considerare inscrierile facute in afara perioadei Concursului sau cele efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului sau  in cazul utilizatorilor care s-au inscris in concurs pe baza unor conturi create de pe adrese temporare,  provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

7.3. Desemnarea castigatorilor

7.3.1 Premiile saptamanale descrise la Art 6.1.1 se vor acorda consumatorului care a  inscris cel mai mare numar de produse in concurs in saptamana precedenta.

(1) Castigatorul aferent primei saptamani de promotie (desfasurata intre 13 – 19 ianuarie 2014) va fi desemnat pe 24 ianuarie 2014 si va fi participantul cu cel mai mare numar de produse inscrise in cont;

(2) Castigatorul aferent celei de-a doua saptamani de promotie (desfasurata intre 20 –26 ianuarie 2014) va fi desemnat pe 31 ianuarie 2014 si va fi participantul cu cel mai mare numar de produse inscrise in cont; 

(3) Castigatorul aferent celei de-a treia saptamani de promotie (desfasurata intre 27 ianuarie – 02 februarie 2014) va fi desemnat pe 07 februarie 2014 si va fi participantul cu cel mai mare numar de produse inscrise in cont.

7.3.1.1 Se considera perioada unei saptamani intervalul de luni (ora 00:00:01) pana duminica (ora 23:59:59).

7.3.1.2 In cazul in care vor fi mai multi participanti cu acelasi numar de produse inscrise va fi desemnat castigator cel care a acumulat primul cel mai mare punctaj, in ordine cronologica.

7.3.2 Premiile mari descrise la Art 6.1.2 se vor acorda primilor 10 consumatori care au acumulat cel mai mare numar de puncte pe parcursul intregii promotii.

7.3.2.1 In cazul in care vor fi mai multi participanti cu acelasi numar de puncte ei vor fi departajati de catre comisia alcatuita din reprezentatii Danone si Mihaela Radulescu. Liste intermediare cu clasamentul vor fi afisate pe site. 

7.3.2.2 Actualizarea finala a tuturor punctajelor se va face in intervalul  10 - 21 februarie 2014.

7.3.2.3 Anuntarea celor 10 castigatori si a listei finale are loc in data de 21 februarie 2014.

7.3.3 Un Participant poate castiga un singur premiu de acelasi tip pe durata intregii campanii. 

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor.  

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia. 

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal inscris in concursi si capacele produselor aferente acestuia. Fiecare Participant trebuie sa faca dovada detinerii tuturor bonurilor de casa inscrise in concurs si a capacelelor produselor aferente bonurilor fiscale.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus; 

(3) Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/bonurilor fiscale ce dovedeste achizitia produselor participante si il/le va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod sau pierderea bonului fiscal va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

(4) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil folosit la inscriere, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul declararii castigator. In cazul in care prin aceste mijloace castigatorul nu poate fi contactat, va primi un SMS in a 3-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, in care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul in maxim 24 ore de la ora trimiterii SMS-ului. In cazul in care organizatorul nu primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, castigatorul desemnat va fi invalidat.  

(5) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, in termen de maxim 2 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

- Copie dupa buletin / Cartea de identitate / pasaport

- adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul

- poza/scan cu bonul fiscal/bonurile fiscale care atesta achizitia produselor inscrise in concurs in perioada promotionala, cu o data/ora precedente momentului inscrierii

Pentru a fi validat castigatorul va trimite prin email la adresa activia@mhmr.ro toate elementele enumerate mai sus.

(6) Pentru a intra in posesia premiului, Participantul va trimite prin posta Organizatorului, la CP 110 OP 15 Bucuresti, informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, in termen de maxim 7 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

- bonul fiscal/bonurile fiscale care atesta achizitia produselor participante in perioada promotionala, cu o data/ora precedente momentului inscrierii

- Capacele produselor aferente bonurilor fiscale de mai sus (in cazul Activia de baut capacul verde)

7.4.2 Anuntarea castigatorilor marelui premiu se va realiza prin publicarea pe website www.AnulSchimbarii.activia.ro, in data de 21 Februarie 2013. Castigatorii trebuie sa pastreze bonurile fiscale pana la acest moment.

7.4.3. Daca un castigator al unui premiu mare, desemnat initial, nu va putea fi validat din diverse motive, independente de organizator, se va apela la urmatorul clasat in ordinea descrescatoare a numarului de puncte acumululate pe parcursul intregii promotii.

7.4.4. Daca un castigator al unui premiu mic, desemnat initial, nu va putea fi validat din diverse motive, independente de organizator, se va apela la urmatorul clasat in ordinea descrescatoare a numarului de produse inscrise in saptamana respectiva.

7.5. Intrarea in posesia premiilor  

7.5.1. Premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor de catre Organizator, la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 90 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul, www.AnulSchimbarii.activia.ro, (sectiunea “Castigatori”). 

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 -  Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art 9 – Limitarea raspunderii 

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale „Anul schimbarii in bine” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002. 

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei formata din angajati ai Organizatorului este definitiva. 

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii

2. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate participantului care a introdus codul pe www.activia.ro, www.AnulSchimbarii.activia.ro si poate face dovada detinerii bonului fiscal

3. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie

4. Erori in datele furnizate de catre castigatori; lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit 

6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

8. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru date/informatii ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alta adresa decat cea indicata, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;

9. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

10. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

11. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.

12. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil, copia dupa actul de identitate).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Cu toate acestea, codul numeric personal, seria si numarul C.I. ale castigatorului Premiului mare vor fi prelucrate exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Danone P.D.P.A. privind plata impozitului. Danone P.D.P.A. S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3487 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Strada NICOLAE CANEA, Nr.96, municipiul Bucuresti, sector 2,  o data pe an, in mod gratuit, S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Danone P.D.P.A. S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:  

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. 

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului SC Danone PDPA, pe adresa Bucuresti, sector 2, Strada NICOLAE CANEA, Nr.96, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice modificare cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.    

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din predarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

Art. 14 -  Alte Clauze 

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.